Usul-Usul Bab Dalam Kitab Sahih al-Bukhari – Siri 1

VIDEO – Perbincangan Tentang Usul-usul Bab Dalam Kitab Sahih al-Bukhari – Siri 1 DARI 3 – Maulana Asri Yusoff

USUL-USUL BAB DALAM KITAB SAHIH AL-BUKHARI (SESI 1 DARI 3)

KLIK TANDA MASA DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:07 : Usul-Usul Bab Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari

2- 00:11:00 : Usul Yang Pertama – Di Permulaan Tajuknya Menggunakan Hadith Marfu’ Yang Tidak Menepati Syaratnya Dan Di Bawah Tajuk Itu Imam al-Bukhari Kemukakan Hadith Yang Musnadnya “Haddathana, haddathana…”

3- 00:31:08 : Usul Yang Kedua – Imam al-Bukhari Membuat Tajuk Berupa Masalah Yang Dia Istinbatkan Hukum Dari Hadith Yang Dikemukakannya

4- 00:48:04 : Usul Yang Ketiga – Imam al-Bukhari Membuat Tajuk Dengan Mengemukakan Mazhab Seseorang Dan Disebutkan Di Dalam Bab Sesuatu Yang Menunjukkan Kepada Mazhab Yang Diterima Oleh Seseorang Tanpa Dia Memutuskan Atau Mentarjihkan Yang Mana

5- 00:53:18 : Usul Yang Keempat – Imam al-Bukhari Tidak Membuat Keputusan Yang Konkrit Kerana Ada Beberapa Riwayat Yang Berbeza-beza

6- 01:03:08 : Usul Yang Kelima – Tatbib (Aplikasi), Kadang-kadang Dalil-dalil Saling Bertentangan

7- 01:09:36 : Usul Yang Keenam- Bab Di Dalam Bab

8- 01:16:57 : Usul Yang Ketujuh – Iman al-Bukhari Melakukan Tahwil (Perpindahan) Sanad

9- 01:18:00 : Usul Yang Kelapan – Hadith Berlawanan Dengan Tajuk Bab

SESI SOAL JAWAB

1- 01:26:58 : Berkaitan Usul Yang Keenam – Macam Mana Kita Nak tahu Apa Maksud Sebenar Imam al-Bukhari Dalam Bab Tersebut?

2- 01:29:14 : Adakah Kaedah Tahwil (Perpindahan) Sanad Imam al-Bukhari Sama Atau Tidak Dengan Yang Digunakan Oleh Imam at-Tirmizi Iaitu Syarat Pertama Lebih Kuat?

3- 01:30:43 : Mengapa Imam Ahmad Tidak Memakai Hadith “Makmum Tidak Turut Duduk Semasa Nabi s.a.w Solat Duduk”, Tetapi Menggunakan Hadith Yang Mansukh?

Usul-Usul Bab Dalam Kitab Sahih al-Bukhari – Siri 2

VIDEO – KAJIAN HADITH: Usul-usul Bab Dalam Kitab Sahih al-Bukhari – Siri 2/3 – Maulana Asri Yusoff

KLIK TANDA MASA DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE KULIAH PERBINCANGAN

1- 00:07 : Usul-Usul Bab Dalam Kitab Shahih Bukhari

2- 04:45 : Usul Yang Kesembilan – Banyak Tajuk-tajuk Yang Dibuat Oleh Imam al-Bukhari Mengikut Kaedah Ahli Sirah Dalam Menyimpulkan Keadaan Yang Berlaku

3- 10:00 : Usul Yang Kesepuluh – Kadang-kadang Imam al-Bukhari Membuat Tajuk Bab, Sebelum Kemukakan Sesuatu Hadith Sebagai Latihan Kepada Pembacanya Sesuai Dengan Masalah Yang Dikehendaki Dan Dia Memimpin Pembaca (Pelajar Hadith) Kepada Latihan (Untuk Istinbat Hukum)

4- 12:07 : Usul Yang Kesebelas – Imam al-Bukhari Membuat Isyarat Kepada Riwayat Yang Lain (Turuq Hadith Yang Lain), Iaitu Tajuk Tidak Sesuai Dengan Hadith Yang Dikemukakan Di Bawah Bab Itu, Tetapi Ia Sesuai Dengan Hadith Yang Berkenaan Dengan Perkara Yang Sama Tetapi Berada Di Tempat Lain

Usul-Usul Bab Dalam Kitab Sahih al-Bukhari – Siri 3

VIDEO – KAJIAN HADITH: Usul-usul Bab Dalam Kitab Sahih al-Bukhari – Siri 3/3 – Maulana Muhd Asri Yusoff

USUL-USUL BAB DALAM KITAB SAHIH AL-BUKHARI

KLIK TANDA MASA DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:10 : Usul Kedua Belas, Selalunya Imam al-Bukhari Membuat Tajuk Bab Yang Zahirnya Yang Menunjukkan Tidak Begitu Berfaedah, Tetapi Jika Diperhatikan Nescaya Kita Akan Dapati Tajuk Bab itu Memang Berguna

2- 05:43 : Usul Ketiga Belas, Selalu Juga Imam al-Bukhari, Dalam Buat Tajuk Sebenarnya, Ingin Mengkritik Dua Kitab Utama Yang Banyak Mengumpulkan Atsar-Atsar Sahabat Dan Tabiin, Iaitu Kitab Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah, Dan Musannaf Aburrazzak

3- 16:45 : Kitab Wahyu – Tentang Perawi Hadith, Siapakah Abu Sufian r.a?

4- 21:31 : Benarkah Kisah Ummul Mukminin Ummu Habibah Yang Menarik Hamparan Nabi Dari Diduduki Ayahnya Abu Sufian Ketika Beliau Menziarahi Anaknya DI Madinah? (Dalam Kisah Ini. Pada Masa Itu Abu Sufian Belum Lagi Islam)

5- 42:00 : Cerita Palsu Abu Sufian Meminta Tiga Perkara Dari Nabi s.a.w

6- 51:50 : Kajian Ulama’ Dalam Sejarah Tentang Abu Sufian